de Groene Energie Corridor 100% lokaal

Zon, goed voor iedereen. 

Een lokaal en logisch zonnepark langs de A9 in Haarlemmermeer.

Vier boeren hebben de handen ineen geslagen om een lokaal zonnepark te realiseren langs de A9 in Haarlemmermeer. Hiermee willen ze zowel hun bedrijven versterken als een bijdrage leveren aan de gewenste verduurzaming van Nederland. De Groene Energie Corridor is 100% in lokaal eigendom. Het lokale zit ook in de haarvaten van ons project: de omgeving beslist mee over hoe het park eruit komt te zien en kan financieel meeprofiteren. De Groene Energie Corridor: een logisch zonnepark.

Landschappelijke inpassing met de omgeving

Bij het ontwerp van het zonnepark zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Het ontwerp is tot stand gekomen in goed overleg met de omgeving. Ook gelden er strenge eisen vanuit de gemeente en de provincie. Wij zijn trots dat we dit bij elkaar hebben gekregen in één ontwerp. Zo voorziet het plan op verzoek van de omgeving in de aanleg van een recreatief rustpunt van maar liefst 1 hectare bij het Bottelierspad!

De Groene Energie Corridor