Het Ontwerp

Bij het ontwerp van het zonnepark hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

  1. Over 25 jaar willen we weer kunnen boeren op de grond.
  2. De wensen van de omgeving t.a.v. de landschappelijke inpassing zijn voor ons het startpunt.
  3. De beleidswensen van de gemeente en de provincie

 

Deze uitgangspunten hebben geleid tot een ontwerp waar we trots op zijn en waar we de wensen van de omgeving in hebben vertaald. Het ontwerp respecteert de bestaande kavelstructuur, minimaal 25% van de bodem blijft groen, er blijft vrij uitzicht vanaf de polderlinten en het park zal niet te zien zijn vanuit het dorp Zwanenburg-Halfweg. Ook voorziet het plan in bloemrijk grasland en meerdere kilometers aan groene randen met struweel en olifantsgras ter versterking van de biodiversiteit. Bijzonder trots zijn we op het recreatieve rustpunt van 1 ha dat op verzoek van het dorp wordt aangelegd in de bocht van het Bottelierspad en dat het dorp ook zelf mag inrichten. Wij hopen dat de omwonenden hier een fijne plek krijgen om te recreëren en dat er ook educatie kan plaatsvinden over de energietransitie.

-Blijft beschikbaar voor akkerbouw

-125 meter vrij uitzicht

 

– Recreatief rustpunt met pluktuin speelgelegenheid

– Ruimte voor educatieve en informatieve functies

 

– Vanaf Bottelierspad geen zicht op de panelen

– Schuilplaats voor vogels en kleine zorgdieren

– Inheemse soorten

– Vrij zicht over de IJtocht

 

– Bloemrijkgrasland versterkt de biodiversiteit

 

– Olifantgras: gefaseerd maaien kan zorgen voor een afwisselend beeld

– Open zicht over de watergangen

 

Een aantal highlights:

Randen PARK

De randen van het park worden groen ingevuld (wens omgeving)

Bottelierspad

In de bocht van het Bottelierspad komt een recreatief rustpunt van 1 ha (wens omgeving)

Polderlinten

De polderlinten blijven vrij: vanaf de IJweg (toegang Zwanenburg) is het park niet te zien (wens overheid en omgeving)

AFSTAND

Het park is minimaal 600m gelegen vanaf het dorp Zwanenburg-Halfweg en daardoor niet te zien (wens omgeving)

De panelen

De panelen worden niet hoger dan 1,5m gezien vanaf de weg (wens overheid en omgeving)

p

Ecologische maatregelen

Ecologische maatregelen zorgen voor duurzaam bodem- en faunabeheer (wens overheid)

Het park

Het park wordt 100 hectare groot en levert ca 100 miljoen kwH op. Dat is voldoende stroom voor ca. 40.000 huishoudens.