Uitnodiging informatieavond Zonnepark De Groene Energie Corridor

Beste,

We nodigen u graag uit op een informatieavond rond het vergunde zonnepark van De Groene
Energie Corridor (DGEC) in Zwanenburg, dat zich grotendeels zal bevinden tussen de
Zwanenburgdijk en de Ijweg. De informatieavond zal plaatsvinden op 11 juli in het Dorpshuis
Zwanenburg-Halfweg (Huiskamer groot) om 20u.

Als Energy Solutions Group zijn we trots om met dit nieuwe project rechtstreeks bij te dragen aan
een groene en duurzame toekomst, waarbij we dit willen doen met respect voor mens en
omgeving. We staan er dan ook op om open en transparant te communiceren over de
werkzaamheden.

Op de agenda:
1. Toelichting De Groene Energie Corridor en Energy Solutions Group
2. Bespreking planning bouw zonnepark, de verschillende betrokken partijen en de wijze van uitvoering
3. Participatiemogelijkheden in de toekomst
4. Vraag en antwoord-sessie
5. Afsluitend glaasje op het mooie project

We hopen u allen talrijk te mogen ontmoeten op 11 juli. Mocht u echter verhinderd zijn en u
heeft toch vragen of opmerkingen, dan horen we die graag via vragen@dgec.nl.

Met vriendelijke groet,

Zonnepark DGEC

 —

Beste buur,

Met dit schrijven informeren wij u graag over de bouw van het vergunde zonnepark van De
Groene Energie Corridor (DGEC) in Zwanenburg en omgeving.
We zijn trots om met dit nieuwe project rechtstreeks bij te dragen aan een groene en
duurzame toekomst voor onze regio. Dat doen we met respect voor mens en omgeving. We
staan er dan ook op om open en transparant te communiceren over de werkzaamheden.

Planning
De voorbereidende werken voor de aanleg zijn inmiddels afgerond. Zo zijn er
wegvoorzieningen, hygiëne voorzieningen en een werfinrichting. De werkzaamheden gingen
van start op 24 juni. De oplevering van het project is voorzien op 1 september 2025. We
streven ernaar om de werken binnen deze periode efficiënt en veilig uit te voeren, met een
zo klein mogelijke impact op de omgeving. De hinder voor de omwonenden beperken is een
van onze absolute prioriteiten.

Wijze van uitvoering
Het bouwproces begint met het opmeten en lokaliseren van de funderingspunten. Na de
funderingen volgt de bouw van de constructie. Vervolgens worden de verbindingskabels
gelegd en de zonnepanelen gemonteerd. De volgende stap is het plaatsen van omvormers,
trafohuisjes en de installatie van de step-up transformator. Na de aansluiting op het
elektriciteitsnet volgt de ecologische inrichting van het project.
Informatieavond
We geloven sterk in een heldere communicatie in twee richtingen. Daarom nodigen we u
van harte uit voor onze informatieavond op 11 juli in het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg
(Huiskamer). Hier krijgt u meer details en beantwoorden we al uw vragen. We kijken alvast
ontzettend uit naar deze ontmoeting. In afwachting vindt u meer informatie op onze website
www.dgec.nl.

Contact
Met dringende vragen kunt u contact opnemen met onze projectmanager Robin Michiels via
vragen@dgec.nl. We doen er alles aan om eventuele hinder uit te sluiten of te beperken.
Moet er u toch wat van het hart? Stuur dan gerust een e-mail naar meldingen@dgec.nl. We
beloven u een snelle behandeling en zoeken overal waar mogelijk naar een oplossing.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en kijken uit naar een fijne samenwerking om onze
gezamenlijke toekomst groener en duurzamer te maken.

Met vriendelijke groet,
Zonnepark DGEC