Project
Actueel/verslagen
Omgevingsovereenkomst Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en De Groene Energie Corridor getekend
Nieuwsbericht geplaats op: 5 Nov, 2021

Op 28 oktober 2021 hebben de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en de Groene Energie Corridor (DGEC) de Omgevingsovereenkomst getekend.

In de Omgevingsovereenkomst staat dat De Groene Energie Corridor zich verplicht om het financiële bod aan de Omgeving uit te voeren. De Dorpsraad kan erop toezien dat de afspraken nagekomen worden. 

Het financiële bod bestaat uit:

-Een financiële bijdrage van DGEC in een Omgevingsfonds op basis van de hoeveelheid opgewekte energie (ca 45.000 euro per jaar). Het Omgevingsfonds kan gebruikt worden ter ondersteuning van lokale initiatieven. Het zijn de inwoners van Zwanenburg en Halfweg die bepalen waar het geld precies aan besteed wordt:

-Een obligatielening voor inwoners van Zwanenburg en Halfweg tegen een aantrekkelijke rente van 5% per jaar.

-De mogelijkheid om goedkoop, met een jaarlijkse korting van 50 euro, lokale groene stroom af te nemen via Tegenstroom.

Verder bevat de overeenkomst afspraken over de aanleg en uitvoering van het zonnepark, zoals het instellen van een klachtenloket en informatievoorziening waar DGEC aan moet voldoen.

De omgevingsovereenkomst geeft de Dorpsraad de mogelijkheid in handen om de belangen van de inwoners te behartigen zonder dat zij partij hoeven te kiezen.

Peter Vreeswijk, voorzitter van de Dorpsraad: “Wij staan neutraal tegenover de komst van het zonnepark. Maar als het er komt, dan vinden wij het belangrijk dat de inwoners ervan kunnen profiteren. Met deze Overeenkomst hebben wij als Dorpsraad een belangrijk instrument in handen gekregen”.

De initiatiefnemers van De Groene Energiecorridor zijn ook blij met de Omgevingsovereenkomst. Initiatiefnemer Arwin Bos: “Wij hebben altijd gezegd dat we het belangrijk vinden dat de inwoners van Zwanenburg en Halfweg kunnen profiteren van ons lokale boereninitiatief. Met een lokale werkgroep hebben we concrete voorstellen uitgewerkt. Met deze Overeenkomst met de Dorpsraad zijn de afspraken geborgd en voor iedereen te controleren. Hoe eerder het park er is hoe eerder de omgeving kan profiteren”.

Meer nieuws

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer)

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer) Een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg hebben een plan opgesteld om in de omgeving een zonnepark aan te leggen. De achtergrond van hun plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Witte Weekblad – Nieuw Vennep

Wederom aandacht voor DGEC, dit maal in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep. In het artikel wordt de gedachtegang van het zonnepark uitgelegd door familie Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld. Alle punten zoals de achtergrond tot de initiatiefneming en de digitale...

read more

Artikel DGEC in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft aandacht besteed aan zonnepark de Groene Energie Corridor. In het artikel leggen Arwin Bos en Hein van Elderen uit waarom zij het initiatief hebben genomen. 'We gebruiken onze eigen grond en realiseren het zelf voor een periode van 25 jaar....

read more

Laatste participatiebijeenkomst 25 november

Laatste participatiebijeekomst landschappelijke inpassing zonnepark De Groene Energiecorridor op 25 november 2020. De vier agrarische initiatiefnemers van zonnepark De Groene Energie Corridor organiseren op woensdag 25 november om 20.00 uur een 4e en laatste...

read more

Presentatie 18 November

Op 18 November 2020 heeft de werkgroep landschappelijke inspassing plaatsgevonden.Tijdens deze werkgroep zijn verschillende ontwerpen besproken. In totaal zijn er 4 verschillende ontwerpen besproken. Download de presentatie me de 4 verschillende ontwerpen van 18...

read more