Project
Actueel/verslagen
SDE subsidie zonnepark De Groene Energie Corridor verleend
Nieuwsbericht geplaats op: 15 Apr, 2022

Op 23 februari 2022 heeft de Minister van Klimaat en Energie besloten om SDE ++ subsidie te verlenen voor zonnepark De Groene Energie Corridor (DGEC).

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE ++) is een Rijksregeling die gericht is op technieken die hernieuwbare energie produceren of CO2-uitstoot verminderen (*).

De initiatiefnemers van DGEC zijn erg blij met het besluit van de Minister. Het krijgen van subsidie zorgt ervoor dat financiële risico’s afgedekt zijn en dat is belangrijk voor het krijgen van financiering van het park. Er kunnen nu verdere concrete stappen gezet worden om het zonnepark aan te leggen.

Hein van Elderen, een van de agrarische initiatiefnemers van DGEC: “Duurzaam opgewekte energie is belangrijker en actueler dan ooit. Nu de SDE++ subsidie verleend is gaan we zo snel als mogelijk over tot de bouw van het park”.

DGEC heeft al opdracht gegeven aan Liander om de aansluiting op het onderstation bij Vijfhuizen te realiseren. De planning is dat het zonnepark in 2023 opgeleverd kan worden.

(*) Producenten van hernieuwbare energie zoals De Groene Energie Corridor konden deze subsidie aanvragen in het najaar van 2021. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde. Met SDE ++ subsidie wordt het verschil tussen de meerkosten van de opwekking van duurzame energie en de normale stroomopbrengsten vergoed. De subsidie wordt uitgekeerd voor een periode van 15 jaar.

Meer nieuws

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer)

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer) Een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg hebben een plan opgesteld om in de omgeving een zonnepark aan te leggen. De achtergrond van hun plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Witte Weekblad – Nieuw Vennep

Wederom aandacht voor DGEC, dit maal in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep. In het artikel wordt de gedachtegang van het zonnepark uitgelegd door familie Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld. Alle punten zoals de achtergrond tot de initiatiefneming en de digitale...

read more

Artikel DGEC in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft aandacht besteed aan zonnepark de Groene Energie Corridor. In het artikel leggen Arwin Bos en Hein van Elderen uit waarom zij het initiatief hebben genomen. 'We gebruiken onze eigen grond en realiseren het zelf voor een periode van 25 jaar....

read more

Laatste participatiebijeenkomst 25 november

Laatste participatiebijeekomst landschappelijke inpassing zonnepark De Groene Energiecorridor op 25 november 2020. De vier agrarische initiatiefnemers van zonnepark De Groene Energie Corridor organiseren op woensdag 25 november om 20.00 uur een 4e en laatste...

read more

Presentatie 18 November

Op 18 November 2020 heeft de werkgroep landschappelijke inspassing plaatsgevonden.Tijdens deze werkgroep zijn verschillende ontwerpen besproken. In totaal zijn er 4 verschillende ontwerpen besproken. Download de presentatie me de 4 verschillende ontwerpen van 18...

read more