Project
Actueel/verslagen
Uitnodiging bijeenkomst 4 november 2020
Nieuwsbericht geplaats op: 4 Nov, 2020

Denkt u met ons mee over Zonnepark De Groene Energie Corridor?

Graag nodigen wij – een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg – u uit voor een informatiebijeenkomst op 4 november 2020 over ons plan om bij u in de omgeving een zonnepark te aan te leggen. De achtergrond van ons plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de ambitie en opdracht heeft om de komende jaren substantieel meer duurzame energie op te wekken. Om dit te bereiken heeft de gemeenteraad in mei 2020 het Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer vastgesteld waarin een zoekgebied is aangewezen voor de aanleg van zonneparken. Onderdeel van het zoekgebied betreft een strook grond van ca. 600 meter breed ten noorden van de A9. (zie onderstaande kaart met groen aangegeven).

Een lokaal zonnepark

Onze agrarische bedrijven zijn gelegen binnen het hiervoor genoemde zoekgebied voor zonneenergie langs de A9. Wij willen op een deel van onze grond een zonnepark aanleggen onder de naam ‘De Groene Energie Corridor’. Wij zien dit als een lokaal project. Dat betekent dat wij het park niet alleen met zijn vieren willen realiseren maar juist ook samen met de omgeving en dus met u als inwoner van Zwanenburg-Halfweg. Daarom organiseren wij een eerste bijeenkomst waarin wij een toelichting op het plan zullen geven. Wij willen tijdens deze bijeenkomst ook uw input en wensen ophalen. Bijvoorbeeld over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Ook willen wij u de vraag stellen of u financieel wilt participeren in het park en zo ja, op welke wijze. Het is namelijk nadrukkelijk onze bedoeling dat ook de omgeving profiteert van het zonnepark.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 november 2020. Locatie is de Spaarnezaal van de Zoete Inval in Haarlemmerliede (Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede). De bijeenkomst wordt geleid door bureau Rho uit Rotterdam. De gemeente Haarlemmermeer is betrokken bij de voorbereiding van de bijeenkomst. De gemeente Haarlemmermeer organiseert zelf ook participatiebijeenkomsten over het totale zoekgebied voor zonneakkers. Zij benadert hiervoor zelf de partijen.

Vervolgproces

Werkgroep landschappelijke inpassing
Om de ideeën voor de landschappelijke inpassing uit te werken zullen wij – naast de input die we ophalen op 4 november – ook een werkgroep instellen om hierover in meer detail met ons te praten. Een aantal mensen heeft zich hier al voor aangemeld. Heeft u interesse om ook aan de werkgroep deel te nemen stuur dan een mail naar info@degroeneenergiecorridor.nl.

Werkgroep financiële participatie
Met een paar experts uit het dorp Zwanenburg-Halfweg (o.a. mensen met een financiële achtergrond) werken wij hiernaast de financiële participatie voor de omgeving verder uit. Medio februari 2021 verwachten wij met concrete voorstellen te kunnen komen.

Vervolgbijeenkomst
Op 25 november organiseren wij een vervolgbijeenkomst (onder voorbehoud van evt. Coronamaatregelen). Dan zullen wij presenteren wat wij hebben gedaan met ideeën en suggesties die zijn ingebracht op 4 november en door de werkgroep landschappelijke inpassing. Ook zullen wij dan toelichten waar we staan met de uitwerking van de financiële participatie.

Verslagen
Van de bijeenkomst op 4 november en 25 november worden verslagen gemaakt die voor iedereen zijn in te zien op de projectpagina van Sunprojects (www.sunprojects.nl/nl/project/DGEC). Er bestaat de mogelijkheid om te reageren op deze verslagen. Wilt u op een ander manier betrokken raken bij het project of wilt u opmerking of een zorg kwijt, dan verzoeken wij het vragenformulier in te vullen op www.sun-projects.nl/nl/project/DGEC.

Regels ivm Covid 19

Zoals u zult begrijpen, zijn er vanwege Covid 19 en de richtlijnen van het RIVM enkele belangrijke regels waar wij ons aan moeten houden en waarvoor wij uw begrip vragen:

– Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Om een grote groep de mogelijkheid te geven om te komen, zullen wij daarom 2 sessies organiseren op 4 november. Wij verzoeken geïnteresseerden om maximaal 1 vertegenwoordiger per huis/per groep aan te melden.

– De eerste sessie is van 18.30 uur tot 19.50 uur. De tweede sessie is van 20.10 uur tot 21.30 uur.
Uiterlijk om 22.00 uur sluiten de deuren van De Zoete Inval.

-Aanmelden kan uitsluitend via het mailadres inloopavond@rho.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt aangeven of u de voorkeur heeft voor de eerste of de tweede sessie. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Indien u geen voorkeur aangeeft, delen wij u zelf in bij één van de sessies. Indien u zich niet heeft aangemeld of indien uw aanmelding onvolledig is, kunt u helaas niet deelnemen aan de bijeenkomst. Vanzelfsprekend zullen wij uw aanmelding bevestigen of – als de avonden vol zitten

– u berichten dat het helaas niet mogelijk is om te komen. Als er te veel belangstelling is, zullen we kijken of we nog een extra bijeenkomst kunnen organiseren.

– Vol is vol. Er worden in overleg met het De Zoete Inval niet meer dan 30 aanwezigen toegelaten per sessie. Bij de ingang wordt u verzocht om uw gegevens op een presentielijst in te vullen.

– Het is verplicht voor de aanwezigen om de presentielijst in te vullen. Deze lijst wordt door ons maximaal 14 dagen bewaard en kan eventueel worden opgevraagd door de GGD voor bron- en
contactonderzoek.

– Het verzoek is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij vertrek. Zodra u op uw stoel zit, mag het mondkapje af.

– U wordt ook dringend verzocht om de regel van 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

– Vanzelfsprekend vragen wij u om thuis te blijven als u ziekteverschijnselen vertoont die kunnen duiden op een besmetting met Covid-19 (bijv. verkoudheid, hoesten, koorts, etc.) of als u een huisgenoot heeft die deze verschijnselen vertoont en/of positief getest is. Het verzoek is om dit z.s.m. aan ons door te geven zodat wij eventueel een ander de gelegenheid kunnen geven om
aanwezig te zijn.

– Dit zijn de regels en aanwijzingen van de overheid waar we ons vandaag de dag aan dienen te houden. Indien deze in de komende tijd voor de bijeenkomst nog wijzigen, dan zullen wij u hierover tijdig informeren via de mail of via www.sun-projects.nl/nl/project/DGEC.

Ondanks de hiervoor genoemde regels nodigen wij u van harte uit om tijdens de informatieavond aanwezig te zijn en kijken wij ernaar uit om tijdens de bijeenkomsten met u in gesprek te gaan over ons plan.

Met vriendelijke groeten,
Familie van Elderen, Familie Bos, Familie van Beem, Familie Vlasveld

Datum: Woensdag 4 november 2020
Sessie 1: 18:30 uur-19.50 uur
Sessie 2: 20.10 uur-21.30 uur
Locatie: De Zoete Inval Haarlemmerstraatweg 183 2065 AE Haarlemmerliede

Aanmelden: uitsluitend via inloopavond@rho.nl ovv naam, adres en telefoonnummer

Deze uitnodiging is in week 43 huis-aan-huis verspreid onder de bewoners rond de polder woonachtig aan de IJweg, Kromme Spieringweg, Dennenlaan, Troelstralaan, Domineeslaan, Vierambachten, Midswaard, Amestelle en Seevank.

Download hier de uitnodiging.

Meer nieuws

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer)

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer) Een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg hebben een plan opgesteld om in de omgeving een zonnepark aan te leggen. De achtergrond van hun plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Witte Weekblad – Nieuw Vennep

Wederom aandacht voor DGEC, dit maal in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep. In het artikel wordt de gedachtegang van het zonnepark uitgelegd door familie Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld. Alle punten zoals de achtergrond tot de initiatiefneming en de digitale...

read more

Artikel DGEC in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft aandacht besteed aan zonnepark de Groene Energie Corridor. In het artikel leggen Arwin Bos en Hein van Elderen uit waarom zij het initiatief hebben genomen. 'We gebruiken onze eigen grond en realiseren het zelf voor een periode van 25 jaar....

read more

Laatste participatiebijeenkomst 25 november

Laatste participatiebijeekomst landschappelijke inpassing zonnepark De Groene Energiecorridor op 25 november 2020. De vier agrarische initiatiefnemers van zonnepark De Groene Energie Corridor organiseren op woensdag 25 november om 20.00 uur een 4e en laatste...

read more