Project
Actueel/verslagen
Zonnepark van boeren levert Zwanenburgers geld op, Haarlems Dagblad 23 februari 2021
Nieuwsbericht geplaats op: 23 Feb, 2021

(Bart Boele)
Groene stroom voor de bewoners met de mogelijkheid om in obligaties te beleggen en een leefbaarheidsfonds voor Zwanenburg-Halfweg waar elk jaar 45.000 euro in wordt gestort.

Hein van Elderen en Arwin Bos op boerenland waar ze een zonnepark willen aanleggen.
FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Dat zijn de plannen voor zonnepark De Groene Corridor die vier boerenfamilies uit Zwanenburg aan dorpsgenoten hebben gepresenteerd. “Wij staan voor het delen van het rendement met de omgeving, ondanks alle onzekerheden. We denken dat er voor het dorp en de inwoners mooie opties op tafel liggen”, zegt Arwin Bos namens hen. Het is de bedoeling dat een werkgroep van dorpsbewoners jaarlijks een besteding zoekt voor het geld in het leefbaarheidsfonds. „Dat hebben wij het liefst, maar anders zoeken we zelf een goede bestemming”, aldus Bos.

De families Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld willen honderd hectare grond langs de A9 vol zetten met zonnepanelen op een zodanige manier, dat ze vanuit Zwanenburg vrijwel niet te zien zijn. Uit vooroverleg is naar voren gekomen dat de Zwanenburgers in dat gebied graag een recreatiegebied zien. Daarvoor wordt een hectare grond ingeruimd bij het Bottelierspad. “We hebben voor de landschappelijke inpassing vrijwel alles gedaan wat de Zwanenburgers hebben gevraagd”, stelt Arwin Bos. Het zonnepark komt er, als alle toestemmingen en een subsidie er zijn, vanaf 2022 voor een periode van 25 jaar te staan. Daarna kan er weer geboerd worden. Het is een bijdrage aan de energietransitie, maar ook een plan voor stabiele inkomsten van de boerenbedrijven. Het draagvlak onder de bewoners van Zwanenburg, Halfweg en Boesingheliede speelt een grote rol bij het maken van de plannen.

Bij de A9

Enkele jaren geleden was er een plan om zonnepanelen op akkers tegen de bebouwde kom aan te zetten. Daar kwam veel kritiek op van dorpsbewoners. Daarom is nu het plan gemaakt om de panelen tegen de A9 aan te leggen, 600 tot 1000 meter van het dorp af. Daardoor zijn ze bijna niet te zien. Bewoners kunnen groene stroom met korting afnemen via het lokale
energiebedrijf Tegenstroom. Ze kunnen ook beleggen in het zonnepark. Er wordt voor maximaal drie miljoen euro aan obligaties uitgegeven voor een periode van zeven jaar. De eerste tranche is alleen beschikbaar voor bewoners van Zwanenburg, Halfweg en Boesingheliede voor bedragen vanaf 250 euro, zodat iedereen mee kan doen. Het rendement is vijf procent. De tweede tranche is er voor deze dorpsbewoners die bedragen tussen 10.250 en 250.000 euro willen inleggen voor vier procent. Pas in de derde ronde kunnen ook bewoners elders uit Haarlemmermeer inleggen vanaf 250 euro met een rendement van 3,8 procent. Elk jaar wordt de rente uitgekeerd en een deel afgelost. “Hierbij bieden wij een goed rendement als je kijkt wat je tegenwoordig voor rente krijgt over je spaargeld bij de bank”, zegt Bos.

Een impressie van het zonnepark.
AFBEELDING DE GROENE CORRIDOR

Actiegroep tegen

De vergunningsaanvraag is inmiddels ingediend. De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt daarover een besluit, waarna een ontwerpvergunning ter inzage wordt gelegd. Daarna neemt de gemeenteraad rond deze zomer een definitieve beslissing. Wie het niet met de plannen eens is, kan zienswijzen indienen. Er is al een actiegroep van Zwanenburgers die tegen het plan is. Daarmee hebben de boeren geen probleem. Bos: “Je hoeft het niet met ons eens te zijn, maar ik hoop wel dat mensen zich goed laten informeren, bijvoorbeeld via onze website www.dgec.nl. Maak bezwaren en wensen kenbaar bij ons en straks bij de gemeente.”

Meer nieuws

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer)

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer) Een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg hebben een plan opgesteld om in de omgeving een zonnepark aan te leggen. De achtergrond van hun plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

Omgevingsvergunning

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021. De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te...

read more

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Witte Weekblad – Nieuw Vennep

Wederom aandacht voor DGEC, dit maal in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep. In het artikel wordt de gedachtegang van het zonnepark uitgelegd door familie Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld. Alle punten zoals de achtergrond tot de initiatiefneming en de digitale...

read more

Artikel DGEC in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft aandacht besteed aan zonnepark de Groene Energie Corridor. In het artikel leggen Arwin Bos en Hein van Elderen uit waarom zij het initiatief hebben genomen. 'We gebruiken onze eigen grond en realiseren het zelf voor een periode van 25 jaar....

read more

Laatste participatiebijeenkomst 25 november

Laatste participatiebijeekomst landschappelijke inpassing zonnepark De Groene Energiecorridor op 25 november 2020. De vier agrarische initiatiefnemers van zonnepark De Groene Energie Corridor organiseren op woensdag 25 november om 20.00 uur een 4e en laatste...

read more

Presentatie 18 November

Op 18 November 2020 heeft de werkgroep landschappelijke inspassing plaatsgevonden.Tijdens deze werkgroep zijn verschillende ontwerpen besproken. In totaal zijn er 4 verschillende ontwerpen besproken. Download de presentatie me de 4 verschillende ontwerpen van 18...

read more